معنی کلمه وعارة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وعارة. [ وَ رَ ] (ع مص ) وعر.وعور. وعورة. دشوار گردیدن جای .

کم گردیدن . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء).