معنی کلمه ثجل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثجل . [ ث َ ج َ ] (ع مص ) اَثْجَل گردیدن .