معنی کلمه کبیرکوهی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کبیرکوهی . [ ک َ ] (اِخ ) طایفه ای از کردان ساکن پشتکوه هستند. محل سکونت طوایف پشتکوه در جنوب کرمانشاه ، رودخانه ٔ صیمره ، دزفول ، بین النهرین است . (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 67 و 68).