معنی کلمه چقاکبود نقد علی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چقاکبود نقد علی . [ چ َ ک َ دِ ن َ دِ ع َ ] (اِخ ) دهی است از بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان که در 19 هزارگزی جنوب خاوری کوزران و یکهزارگزی خاور راه فرعی چهارزبر به کوزران واقع است . دشت و سردسیر است و 100 تن سکنه دارد. آبش از چاه ، محصولش غلات ، حبوبات دیم و لبنیات ، شغل اهالی زراعت و گله داری و راهش در تابستان اتومبیل رو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).