معنی کلمه طهق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طهق . [ طَ ] (ع مص ) شتافتن . (منتهی الارب ) (آنندراج ).