معنی کلمه گشاده میان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گشاده میان . [ گ ُ دَ / دِ ] (ص مرکب ) آنکه در کاری تعلل ورزد. (فرهنگ فارسی معین ). - گشاده میان بودن از خدمت ؛ در خدمت تعلل کردن . کوتاهی کردن در خدمت : اگر گشاده میان بوده ام ز خدمت تو نه بسته بودم پیش مخالف تو کمر. فرخی .