معنی کلمه تبییح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تبییح . [ ت َب ْ ] (ع مص ) به پنهان آگاهانیدن کسی را. (از قطر المحیط) (منتهی الارب ).

بریدن گوشت و قسمت کردن آن . (از قطر المحیط) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).