معنی کلمه طهطاوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طهطاوی . [ طَ وی ی ] (اِخ ) رجوع به رفاعةبن بدوی در الاعلام زرکلی ج 2 ص 452 و معجم المطبوعات ج 2 ستون 1247 شود.