معنی کلمه چقا کبود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چقا کبود. [ چ َ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بخش حومه ٔ مرکزی شهرستان کرمانشاه که در 6 هزارگزی شمال کرمانشاه و باختر راه شوسه ٔ کرمانشاه به طاق بستان واقع است . دشت و سردسیر است و 300 تن سکنه دارد. آبش از سراب طاق بستان و چشمه . محصولش غلات ، حبوبات ،صیفی ، لبنیات و مختصر میوه جات ، و شغل بیشتر اهالی زراعت است . عده ای از آنان نیز کارگر تصفیه خانه ٔ نفت کرمانشاه میباشند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).