معنی کلمه ختوع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ختوع . [ خ َ ] (ع ص ) راهبر دانا در رهبری . (از منتهی الارب ).

فرار کننده . هارب . (از متن اللغة).