معنی کلمه طهاطه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طهاطه . [ طَ طِه ْ ] (ع اِ) طهاطه الخیل ؛ آواز اسبان . (منتهی الارب ) (آنندراج ).