معنی کلمه کبودی زنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کبودی زنی . [ ک َ زَ ] (حامص مرکب ) وشم . توشیم . (یادداشت مؤلف ). خالکوبی .