معنی کلمه گشادنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گشادنی . [ گ ُ دَ ] (ص لیاقت ) آنچه لایق گشودن باشد.