معنی کلمه پادینگتون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پادینگتون .[ ت ُ ] (اِخ ) قریه ای است در نواحی غربی انگلستان واقع در ایالت «میدل سکس » دارای هشت هزار تن سکنه و دارالتجاره های بزرگ دارد.