معنی کلمه چقا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چقا. [ چ ُ / چ َ ] (اِ) در لهجه ٔ کردی بمعنی تپه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5 ذیل چقا).