معنی کلمه زرنجر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زرنجر. [ زَ رَ ج َ ] (اِخ ) از قرای بخارا است . رجوع به الانساب سمعانی و ماده ٔ بعد شود.