معنی کلمه ابالیس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابالیس . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ ابلیس .