معنی کلمه شجاع قاجار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شجاع قاجار. [ ش ُ ع ِ ] (اِخ ) شجاع السلطنه . رجوع به شجاع السلطنه شود.