معنی کلمه زرنبا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زرنبا. [ زُ رُم ْ ] (اِ) زرنباد. زرنباهه . (ناظم الاطباء). رجوع به زرنباد شود.