معنی کلمه هفت چشمه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هفت چشمه . [ هََ چ ِ م ِ] (اِخ ) دهی است از بخش دهدز شهرستان اهواز که 147 تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و قنات و محصول عمده اش غله و لبنیات است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).