معنی کلمه غلطانیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غلطانیدن . [ غ َ دَ ] (مص ) غلتانیدن . غلطاندن . بگردانیدن . گردانیدن به پهلو. متعدی غلطیدن . فاتولیدن . (مجمل اللغة). غلط دادن . بجخیزانیدن . درگردانیدن . (زوزنی ) : که بگذار تا زخم تیغ هلاک بغلطاندم لاشه در خون و خاک . سعدی (بوستان ).