معنی کلمه دحمس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دحمس . [ دُ / دَ / دِ م َ ] (ع ص ) سیاه از هر چیز. (منتهی الارب ).