معنی کلمه شجاذ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شجاذ. [ ش َ ] (ع اِ) باران ضعیف . (اقرب الموارد). معدول از مِشجاذ به معنی فلاخن . (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به مشجاذ و شجذة شود.