معنی کلمه هائر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هائر. [ ءِ ] (ع ص ) بنای شکسته و ویران . (آنندراج ) (ناظم الاطباء). و جرف هار و هائر. (نشوءاللغة ص 16).