معنی کلمه کبود گنبد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کبود گنبد. [ ک َ گُم ب َ ] (اِخ ) قصبه ٔ مرکزی بخش کلات شهرستان دره گز. کوهستانی . معتدل . سکنه ، 8229 تن . آب آن از چشمه سار و رودخانه . محصول آن غلات ، برنج و میوه . شغل اهالی ، زراعت ، کسب و تجارت و مالداری و قالیچه بافی است . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).