معنی کلمه متجنث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
متجنث . [ م ُ ت َ ج َن ْ ن ِ ] (ع ص ) نسبت دهنده خود را به سوی غیر اصل خود. (آنندراج ). کسی که نسبت خود را به غیر اصل خود می دهد.

دوست و مهربان . (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).

پرنده ای که دروامی کند بال خود را و می نشیند. و رجوع به تجنث شود.