معنی کلمه وضنة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وضنة. [ وُ ن َ ] (ع اِ) صندلی بافته شده . (از اقرب الموارد).