معنی کلمه اسناف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اسناف . [ اَ ] (اِخ ) قلعه ایست در یمن از مخلاف سنحان . (معجم البلدان ).