معنی کلمه قذاة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قذاة. [ ق َ ] (ع اِ) واحدقَذی ̍. (منتهی الارب ) (آنندراج ). رجوع به قذی شود.