معنی کلمه طنجه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طنجه . [ طَ ج َ ] (اِخ ) نام محلی خوش آب و هواست به رأس غین بکنار چشمه ای که الملک الاشرف بدانجا خانه و قصری عظیم ساخته است . (معجم البلدان ).