معنی کلمه تبه کیش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تبه کیش . [ ت َ ب َه ْ ] (ص مرکب ) تباه کیش . رجوع به تباه کیش شود.