معنی کلمه میدان نمک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
میدان نمک . [ م ِ ن َ م َ] (اِخ ) دهی است از دهستان باباجانی بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان ، واقع در 6هزارگزی جنوب باختری ده شیخ با 200 تن سکنه . آب آن از رودخانه و راه آن مالرو است . معدن نمک دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).