معنی کلمه وضاع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وضاع . [ وَض ْ ضا ] (ع ص ) جعّال . (یادداشت مرحوم دهخدا). بسیار وضعکننده .

مؤلف و مصنف . (ناظم الاطباء).