معنی کلمه جدمل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جدمل . [ ج َ م َ ] (ع اِ) نباتی است . (ناظم الاطباء).