معنی کلمه قدید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قدید. [ ق ُ دَ ] (اِخ ) آبی است به حجاز. (منتهی الارب ).