معنی کلمه فرم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرم . [ ف ُ ] (فرانسوی ، اِ) شکل . صورت .

رسم و طرز رفتار.

قالب و نمونه . (حییم ).

در اصطلاح چاپخانه ها چهار ورق دورو یا هشت صفحه ٔ یک رو است . (یادداشت به خط مؤلف ). و گاهی 16 صفحه را نیز یک فرم گویند.