معنی کلمه طنبریز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طنبریز. [ طَم ْ ب َ ] (ع اِ) شرم زن . (از منتهی الارب ).