معنی کلمه متجانن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
متجانن . [ م ُ ت َ ن ِ ] (ع ص ) دیوانه و خود را دیوانه وانماینده . (آنندراج ). ظاهراً دیوانه . (ناظم الاطباء). و رجوع به تجانن شود.