معنی کلمه قدو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قدو. [ ق ِدْوْ ] (ع اِ) اصل که از آن شاخها برآید. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (المنجد). ج ، اقداء. (المنجد).