معنی کلمه جدعان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جدعان . [ ج ُ ] (اِخ ) از اعلام است . (اقرب الموارد). پدر عبداﷲ جدعان که جوانمرد معروفی در زمان پیغمبر (ص ) بود. (از شرح قاموس ).