معنی کلمه عرتون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عرتون . [ ع َ رَ ] (ع اِ) گیاهی است که بدان پوست پیرایند. (ناظم الاطباء). عرتن . رجوع به عرتن شود.