معنی کلمه دجی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دجی . [دَج ْی ْ ] (ع مص ) نهان دشمنی داشتن . (منتهی الارب ).