معنی کلمه صفی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صفی .[ ص ِ / ص ُ فی ی ] (ع اِ) جج ِ صَفاة. (منتهی الارب ).