معنی کلمه تبنج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تبنج . [ ت َ ب َن ْ ن ُ ] (ع مص ) نسبت دادن خود را به خاندان بزرگ . (ناظم الاطباء). .