معنی کلمه زرقالی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زرقالی . [ زَ ] (اِخ ) ابراهیم ابن یحیی النقاش ، مکنی به ابوالسحق معروف به ابن زرقالی یازرقیال . رجوع به ابن زرقیال و دزی ج 1 ص 589 شود.