معنی کلمه طناب زدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طناب زدن . [ طَ زَ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از پیمودن . (آنندراج ).