معنی کلمه صفوانیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صفوانیة. [ ص َ نی ی َ ] (اِخ ) از نواحی دمشق است خارج باب توما از اقلیم خولان . (معجم البلدان ).