معنی کلمه حجت آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حجت آباد.[ ح ُج ْ ج َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان رستاق بخش اشکذر شهرستان یزد در یکهزار وصدگزی شمال باختر اشکذر کنار شوسه به یزد. جلگه و معتدل است و 371تن سکنه دارد. که زرتشتی هستند. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 10).