معنی کلمه اسکیلاس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اسکیلاس . [ اِ ] (اِخ ) نام فرمانده یونانی سفائن داریوش بزرگ در دریای عمان . (ایران باستان ج 1 ص 629). سیاحت نامه ای بنام او در دست است که در حقیقت نوشته ٔ نویسندگان متعدد از اعصار مختلف است . اسکیلاک . رجوع به اسکیلاکس شود.