معنی کلمه مومان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مومان . (اِخ ) دهی است از دهستان کنارک شهرستان چاه بهار، واقع در 41هزارگزی چاه بهار با 100 تن سکنه . آب آن از چاه و باران و راه آن ماشین رو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).